logo
Delovni čas
Po dogovoru
Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija

Moj otrok "jeclja"

  • Nika Boncelj, mag. prof. logop. in surdoped.

Jecljanje ali zatikanje se najpogosteje pojavi pri otrocih med 2. in 6. letom starosti. Pogosteje se pojavi pri dečkih. Predšolsko obdobje je obdobje intenzivnega govornega razvoja. V tem obdobju otroci naredijo največji preskok na govorno-jezikovnem področju (preidejo iz sporazumevanja preko joka na komunikacijo, podobno odraslim).
Do zatikanj v govoru lahko pride, ker se v tem času besednjak hitro povečuje, otrokove misli pa prehitevajo njegovo zmožnost govora. Takrat se pogosto pojavi t. i. razvojno jecljanje, ki po raziskavah lahko zajame kar 80 odstotkov vseh otrok. Gre za običajen pojav, ki ga ob ustreznem ravnanju otrok preide sam od sebe.

Kaj je potrebno narediti, ko zaznamo, da se otroku zatika?

V primeru, da se otroku v predšolskem obdobju začne zatikati je potreben obisk logopeda, ki oceni ali je zatikanje razvojno ali je nevrološko pogojeno in otrok potrebuje takojšnjo logopedsko obravnavo.

Kako ravnati, ko se otroku začne zatikati?

· Otroka ne popravljamo in od njega ne zahtevamo, naj še enkrat ponovi lepše in boljše
· Ob zastojih, prekinitvah v govoru mirno počakamo
· Ne izmikamo pogleda ali zaključujemo misli otroka
· Izogibamo se nasvetu: »globoko vdihni in povej.«

Z otrokom govorimo jasno, razločno in počasi. Uporabljajmo kratke, enostavne stavke. Otroku smo dober govorni vzor. Ne govorimo mu, naj vnaprej premisli, kaj in kako bo povedal, in naj govori počasi, naj ne jeclja. Poslušamo ga in mu damo čas, da pove želeno, po potrebi mu priskočimo na pomoč in pomagamo zaključiti oblikovanje misli (ne zaključimo namesto njega).

V komunikaciji poskušamo čim bolj zmanjšati število vprašanj. Otroka ne silimo govoriti pred sorodniki, prijatelji, skupino v vrtcu ipd. Veliko mu beremo. Še bolj smo pozorni na urejeno dnevno rutino, dovolj spanja in gibanja. Poiščemo otrokova močna področja in mu omogočimo, da se izraža na čim več različnih načinov (šport, risanje in druge interesne dejavnosti). Naj bo uspešen. Potrebno je poslušati, kaj otrok pripoveduje in ne, kako pripoveduje.

Kako ravnati, ko se otroku začne zatikati?

Razvojno jecljanje v večini primerov popolnoma izzveni in se prehodno lahko pojavi še v t. i. časovno občutljivih obdobjih (vstop v šolo, puberteta). V primeru, da otrok ozavesti svoje zatikanje in med govorom začne doživljati frustracijo, se lahko razvojno jecljanje zavleče v čas vstopa v šolo in še dlje. Zato je zelo pomembno upoštevati zgoraj navedene nasvete, da otrok svojih težav ne ozavesti.