logo
Delovni čas
Po dogovoru
Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija

Logolingo

Komunikacija odpira
vrata

Logoped je ključ.

O meni

Sem Nika Boncelj, magistrica profesorica logopedije in surdopedagogike.

Verjamem, da lahko s svojimi sposobnostmi, angažiranostjo in ciljno usmerjenostjo pripomorem tudi k uspešnemu razvoju vašega otroka.

Več

Logopedska diagnostika in 1. obravnava

Otroci, ki se vključujejo na logopedsko obravnavo, potrebujejo podrobno diagnostiko težav in primanjkljajev na področju govora, jezika in komunikacije. Samo na ta način jim lahko nudim kvalitetno in ciljno usmerjeno terapijo.

V prvi uri bom z vašim otrokom navezala stik, izpeljala podrobno diagnostiko in svetovala začetne dejavnosti ter vaje za delo doma. Glede na diagnostiko bom načrtovala tudi nadaljnje obravnave.

Logopedska obravnava 30, 45 ali 60 minut

Glede na težave, ki jih zaznam na diagnostiki, se dogovorimo, katera oblika logopedske obravnave je najbolj primerna za vašega otroka. Logopedske obravnave obiskujejo otroci, ki imajo težave na področju artikulacije/izgovorjave posameznih glasov, otroci s težavami na področju fonološkega zavedanja, slušne pozornosti, otroci s slabše razvitim jezikovnim področjem ter otroci s kompleksnejšimi in pridruženimi motnjami.

Individualno svetovanje za starše

Individualno svetovanje je namenjeno predvsem staršem otrok, starih od 0 do 3 leta.

V tej uri se pogovorimo o trenutnem razvoju vašega otroka in kako bi lahko vašega otroka podprli na področju razvoja komunikacije, govora in jezika.

Predavanja in delavnice za ustanove

Za ustanove pripravljam tri različna predavanja in dve delavnici na temo razvoja govora, jezika in komunikacije ter vpliva tehnologije na govorno-jezikovni razvoj otrok.

Vsaka ustanova se lahko odloči, kakšna tematika bi bila za vas najbolj ustrezna in kdo bo ciljna publika (starši ali strokovni delavci). Za več informacij in cenik pošljite povpraševanje.