logo
Delovni čas
Po dogovoru
Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija

Kdo je logoped in zakaj ga je potrebno poiskati pravočasno

  • Nika Boncelj, mag. prof. logop. in surdoped.

Kaj je logopedija?

Logopedija je veda, ki proučuje komunikacijo, jezik in govor. Logopedi se torej ukvarjamo s spodbujanjem razvoja komunikacije, ki osebi omogoči boljšo kvaliteto življenja in večjo vključenost v vsakodnevnih dejavnostih. Pri tem mnogokrat posegamo po različnih oblikah komunikacije, tudi uvajanjem nadomestne in dopolnilne komunikacije. Ukvarjamo se s spodbujanjem jezikovnega razvoja na vseh nivojih (smiselnost govora, besedišče, slovnična zmožnost, ritem in tempo govora, branje, pisanje itd.). neusvojenih glasov.

Najbolj pogosto se logopede v javnosti predstavlja kot strokovnjake za govor, ki pa zajema samo produkcijo jezika. Na tem področju se največ ukvarjamo s popravljanjem napačne izgovorjave posameznih glasov ali pridobivanjem neusvojenih glasov.

Pri svojem delu ugotavljamo ali so pri posamezniku prisotna odstopanja (detekcija), vzroke in posledice njihovega nastajanja ter načine njihovega preprečevanja (preventiva) in rehabilitacije (terapija).

Logopedija posega v vsa starostna obdobja, od novorojenčkov do starostnikov. Terapija se izvaja v vrtcih, zdravstvenih domovih, šolah, rehabilitacijskih centrih, privatnih praksah ipd.

Zakaj je pravočasno reagiranje pri preprečevanje govorno-jezikovnih motenj pomembno?

ZZgodnje preprečevanje govorno-jezikovnih težav je nujno, saj s tem vplivamo na kakovost otrokovega življenja v prihodnosti. Govor in jezik se najintenzivneje razvijata v predšolskem obdobju (0 do 6 let), ki ga lahko poimenujemo tudi kritično obdobje za razvoj govora, jezika in komunikacije. V tem obdobju se v razvoju komunikacije zgodi največji preskok, otrok pa je tudi najbolj dovzeten za usvajanje govora in jezika. Če ima pri tem težave, je ključnega pomena, da se logopedska terapija začne, še preden otrok vstopi v šolo.

Z zgodnjo obravnavo pripomoremo k učinkovitosti logopedske terapije, še preden sta govor in jezik napačno avtomatizirana. Tako otrok vstopi v šolo s čim manjšim odstopanjem od svojih vrstnikov in pripravljen na začetno opismenjevanje.