logo
Delovni čas
Po dogovoru
Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija

Zakaj vse več otrok potrebuje logopedsko pomoč?

  • Nika Boncelj, mag. prof. logop. in surdoped.

Različni avtorji navajajo podobne statistične podatke o pogostosti govorno-jezikovnih motenj, ki se gibljejo okoli 40 odstotkov. Vendar pa v Sloveniji in po svetu v zadnjih letih opažamo velik porast govorno-jezikovnih motenj. Tako naj bi se odstotek petletnih otrok, ki potrebujejo logopedsko obravnavo dvignil na 40-60%.

Zakaj potrebujemo vse več strokovnjakov na področju govora in jezika?

Število odkritih otrok s težavami na področju govora, jezika in komunikacije se povečuje, s tem pa tudi potrebe po logopedih. V primerjavi s preteklostjo so starši bolj ozaveščeni in hitreje poiščejo pomoč strokovnega delavca, dodaten razlog za porast potreb po tem poklicu pa vidimo v spreminjanju življenjskega sloga. Zaradi hitrega tempa življenja, vse bolj razširjene uporabe tehnologije med otroci in starši ter sprememb v prehrani se pojavljajo nove oblike govorno- jezikovnih motenj.

Narašča pa tudi število starostnih in nevroloških bolezni, ki vplivajo na sluh, govor in jezik. V zadnjih letih je na razvoj govora, jezika in komunikacije v veliki meri vplivala svetovna pandemija, zato je potreba po logopedih v svetu še večja. Dejstva kažejo, da so logopedi in surdopedagogi potrebni na različnih področjih dela, tako v vzgoji in izobraževanju kot v zdravstvu, in pri različnih starostnih skupinah.