logo
Delovni čas
Po dogovoru
Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija

Vloga staršev pri spodbujanju govora

  • Nika Boncelj, mag. prof. logop. in surdoped.

Starši v ogromni meri pripomorejo k ustreznemu razvoju svojega otroka. So tisti, ki otroka popeljejo v svet komunikacije in uporabe govora in jezika v komunikacijske namene in so tudi tisti, ki z otrokom praviloma preživijo največ časa in na katere je otrok najbolj čustveno navezan. Posledično so otrokov največji zgled.

Nekateri starši razvoju govora, jezika in komunikacije dajejo večji poudarek, medtem ko se drugim zdi nesmiselno posebej razvijati to področje. Raziskave po svetu kažejo, da otroci, katerih starši govorno-jezikovnem razvoju dajejo večji poudarek, prej spregovorijo in imajo veliko obsežnejši besednjak kot otroci, katerih starši govorno-jezikovnem razvoju ne dajejo posebne vrednosti.

Seveda pa govorno-jezikovni razvoj otroka, ki nima večjih razvojnih odstopanj teče vzporedno z vsakodnevnimi dejavnostmi in rutino družine. V vsakdanjiku smo lahko pozorni le na nekaj stvari, ki bodo otroka še dodatno podprle pri usvajanju govora, jezika in komunikacije:

· Vzemite si čas za pogovor z otrokom in mu dajte čas, da odgovori
· Govorite jasno, razločno in razumljivo, izogibajte se uporabi pomanjševalnic
· Napačno izrečenih besed ne popravljajte in ne zahtevajte naj ponovi pravilno, temveč jih sami pravilno ponovite in poudarite
· Otroku opisujte vse, kar delate, kar vidite, kar se dogaja
· Berite pravljice, pesmice, pripovedujte zgodbe
· Spodbujajte otroka k druženju z vrstniki
· Poslušajte zvoke okoli sebe in jih poimenujte
· Poslušajte zvočne pravljice in otroško glasbo
· Upoštevajte, da je v interakciji pomemben očesni kontakt
· Pojte, igrajte se izštevanke, plešite: IGRA=UČENJE